DANA LIM

KVALITET SEDAN 1929

Vi är Skandinaviens ledande tillverkare av lim, tätningsmedel och murslev. Vi utvecklar och tillverkar kvalitetslösningar med fokus på kundens behov. På Dana Lim anpassar vi kontinuerligt vårt omfattande produktsortiment och våra tjänster till marknaden och vägen från tanke till handling är alltid kort hos oss.

Vår verksamhet bygger på tre pelare: Den starka kund- och marknadsorienteringen, en högspecialiserad produktutveckling med användningsmöjligheterna i centrum samt en rymlig, miljövänlig och socialt ansvarsfull affärsverksamhet.

Vi tror att detta kommer att skapa den mest hållbara och långsiktiga grunden för tillväxt – även under de kommande åren.

Scroll to Top