Ympäristö- ja ilmastostrategia

Lisääntynyt keskittyminen kestävään liiketoimintaan ja tuotantoon on täysin linjassa yhtiön arvopohjan kanssa. Dana Limillä olemme tietoisia yhteisvastuumme siitä, kuinka hallitsemme maailman yhteisiä resursseja ja kuinka tuotteemme vaikuttavat
ihmiset ja ympäristö.

Markkinoiden johtavana liimojen, täyte- ja tiivisteaineiden valmistajana Pohjoismaissa uskomme, että meillä on velvollisuus olla edelläkävijöitä ilmasto- ja ympäristöasioissa.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen pohjalta haluamme siksi osallistua seuraavilla valituilla painopistealueilla:

12 Vastuullinen kulutus ja tuotanto

13 Ilmastotoiminta

Konkreettisesti ponnistelumme suunnataan kolmelle alueelle – joita tukevat erityiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja toimenpitee

1. Pyrimme pienentämään CO2-jalanjälkeämme

Sitoudumme itse konkreettisiin CO2-vähennystavoitteisiin. Science Based Targetin pk-yrityksen myötä Dana Lim on päättänyt sitoutua kunnianhimoiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen 46 % vuonna 2030 verrattuna perusvuoteen 2019.

Vähennys koskee suoraa ja epäsuoraa ilmastojalanjälkeämme yhtiön toiminnasta (Scope 1 ja 2). Ilmastotavoitteet ja vuosikatsaus CO2-päästöistä julkaistaan verkkosivuillamme.

Aloitamme vuoropuhelun valittujen raaka-ainetoimittajien kanssa siitä, onko mahdollista saada erityisiä tietoja yleistietojen sijaan raaka-aineidemme ja pakkaustemme tuotannossa ja kuljetuksessa (scope 3). Tavoitteena on pätevämpi ja realistisempi kuva
yksittäisten raaka-aineiden hiilidioksidipäästöistä.

Vuoropuhelu edistää myös ilmastofokustuksen siirtymistä toimitusketjuihin. Pitkällä aikavälillä CO2-tietoja voidaan käyttää pohjana ilmastolle vähiten haitallisten raaka-aineiden valinnassa.

Science Based Targets (SBT) -tavoitteiden avulla olemme sitoutuneet mittaamaan Scope 3 -päästömme ja vähentämään niitä suhteellisesti.

2. Toimitamme tuotteita, jotka edistävät kestävää rakentamista sekä terveellistä työympäristöä ja sisäilmastoa

Lisääntynyt keskittyminen kestävään liiketoimintaan ja tuotantoon on täysin linjassa yhtiön arvopohjan kanssa. Dana Limillä olemme tietoisia yhteisvastuumme siitä, kuinka hallitsemme maailman yhteisiä resursseja ja kuinka tuotteemme vaikuttavat
ihmiset ja ympäristö.

Markkinoiden johtavana liimojen, täyte- ja tiivisteaineiden valmistajana Pohjoismaissa uskomme, että meillä on velvollisuus olla edelläkävijöitä ilmasto- ja ympäristöasioissa.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen pohjalta haluamme siksi osallistua seuraavilla valituilla painopistealueilla:

12 Vastuullinen kulutus ja tuotanto

13 Ilmastotoiminta

Konkreettisesti ponnistelumme suunnataan kolmelle alueelle – joita tukevat erityiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja toimenpiteet.

3. Kehitämme tuotteita kestäviin ja innovatiivisiin ratkaisuihin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa

Dana Lim tukee kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaillemme neuvomalla ja sparraamalla asiakkaan erityistarpeiden ja toiveiden perusteella.

Teemme näinä vuosina yhteistyötä teollisuusasiakkaidemme kanssa monissa yksittäisissä projekteissa, jotka perustuvat kiertoajatteluun resurssien paremmasta hyödyntämisestä, pitkästä käyttöiästä, korjaamisesta ja kierrätyksestä.

Scroll to Top