Miljø- og klimastrategi

Et økt fokus på bærekraftig forretning og produksjon er helt i tråd med selskapets verdigrunnlag. Hos Dana Lim er vi klar over vårt medansvar for hvordan vi forvalter klodes felles ressurser og for hvordan produktene våre påvirker mennesker og miljø.

Som markedsledende produsent av lim, sparkel og fugemasser i Norden mener vi at vi har en forpliktelse til å være i forkant når det gjelder klima og miljø.

Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål ønsker vi derfor å bidra innenfor følgende utvalgte fokusområder:

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

13 Klimainnsats

Konkret vil vår innsats være rettet mot 3 områder – som støttes av konkrete miljø- og klimamål og tiltak.

1. Vi jobber for å redusere vårt CO2-avtrykk

Vi forplikter oss til konkrete mål for CO2-reduksjoner hos oss selv. Gjennom Science Based Targets SMV-inngang har Dana Lim valgt å forplikte seg til det ambisiøse CO2-reduksjonsmålet på 46 % i 2030 sammenlignet med basisåret 2019.

Reduksjonen gjelder vårt direkte og indirekte klimaavtrykk fra selskapets virksomhet (Scope 1 og 2). Klimamål og en årlig oversikt over CO2-utslipp offentliggjøres på våre nettsider.

Vi starter dialog med utvalgte råvareleverandører om muligheten for spesifikke data fremfor generiske data når det gjelder fremstilling og transport av våre råvarer og emballasje (scope 3). Målet er et mer valid og realistisk bilde av CO2-bidraget til de enkelte råvarene.

Dialogen skal også bidra til at klimafokuset skyves ut i forsyningskjedene. På lang sikt kan CO2-data brukes som grunnlag for å velge de minst klimaskadelige råvarene.

Gjennom Science Based Targets (SBT) har vi forpliktet oss til å måle våre scope 3-utslipp og redusere utslippene relativt.

2. Vi leverer produkter som bidrar til bærekraftig bygging samt et sunt arbeidsmiljø og inneklima

Et økt fokus på bærekraftig forretning og produksjon er helt i tråd med selskapets verdigrunnlag. Hos Dana Lim er vi klar over vårt medansvar for hvordan vi forvalter klodes felles ressurser og for hvordan produktene våre påvirker mennesker og miljø.

Som markedsledende produsent av lim, sparkel og fugemasser i Norden mener vi at vi har en forpliktelse til å være i forkant når det gjelder klima og miljø.

Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål ønsker vi derfor å bidra innenfor følgende utvalgte fokusområder:

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

13 Klimainnsats

Konkret vil vår innsats være rettet mot 3 områder – som støttes av konkrete miljø- og klimamål og tiltak.

3. Vi utvikler produkter for bærekraftige og innovative løsninger i samarbeid med våre kunder

Dana Lim støtter bærekraftige og innovative løsninger for kundene våre gjennom rådgivning og sparring basert på kundenes spesifikke behov og ønsker.

I disse årene samarbeider vi med våre industrikunder om mange enkeltprosjekter som er basert på den sirkulære tenkningen om bedre utnyttelse av ressursene, lang levetid, reparasjon og resirkulering.

Skroll til toppen