Dana Lim työpaikkana

Dana Limissa ihmiset ovat keskiössä. Perustamisestamme vuonna 1929 lähtien olemme keskittyneet yritykseen, jolla on terve työkulttuuri, jossa työntekijät viihtyvät, luottavat toisiinsa ja ovat ennen kaikkea ylpeitä työpaikastaan.

Kaikki Dana Limin työntekijät sukupuolesta, rodusta, ihonväristä, kansallisesta/sosiaalisesta/etnisestä alkuperästä, uskonnosta, vakaumuksesta, poliittisesta vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ovat yhtä tärkeitä. Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää.

Meillä ei ole epäilystäkään siitä, että ylpeät, iloiset ja sitoutuneet työntekijät ovat menestyksemme kulmakivi.

Siksi olemme erityisen ylpeitä saadessamme olla leimattu hyväksi työpaikaksi ”Great Place to Work” -sertifikaatilla. Sertifiointi koskee Dana Limin Tanskan liiketoimintaa, mutta arviointi kattaa muut pohjoismaiset markkinat, Norjan
ja Ruotsi.

Sertifiointijärjestelmän takana on kansainvälinen konsulttiyritys Great Place to Work. Itse sertifiointiin asti olemme käyneet läpi sertifiointiohjelman, jossa työntekijät arvioivat työpaikkaa useilla tasoilla
eri parametrit, kuten uskottavuus, kunnioitus ja ylpeys.

Ohjelmalla olemme osa kolmivuotista kurssia, jossa uusia mittauksia tehdään jatkuvasti. Dana Lim arvioidaan siksi ajan myötä, ja tämä varmistaa, että jatkamme kehitystä ja että työntekijämme ovat edelleen motivoituneita ja
tyytyväinen.

Työskentele Dana Limissa

Dana lim ei tällä hetkellä ole vapaita työpaikkoja.

Scroll to Top