Dana Lim som arbeidsplass

Hos Dana Lim står mennesket i sentrum. Siden grunnleggelsen i 1929 har vi hatt fokus på å være en virksomhet med en sunn arbeidskultur hvor medarbeidere trives, har tillit til hverandre og ikke minst er stolte av sin arbeidsplass.

Alle ansatte i Dana Lim, uansett kjønn, rase, hudfarge, nasjonal/sosial/etnisk opprinnelse, religion, tro, politisk overbevisning, handicap, alder og seksuell orientering, er like viktige. Vi tolererer ingen former for forskjellsbehandling.

Vi er nemlig ikke i tvil om at stolte, glade og engasjerte medarbeidere er grunnstenen i vår suksess.

Derfor er vi ekstra stolte over å bli stemplet som en god arbeidsplass med sertifiseringen «Great Place to Work». Sertifiseringen gjelder for Dana Lims danske forretning, men vurderingen omfatter de øvrige nordiske markeder, Norge og Sverige.

Det er det internasjonale konsulenthuset, Great Place to Work, som står bak sertifiseringsordningen. Frem til selve sertifiseringen har vi gjennomgått et sertifiseringsprogram hvor medarbeiderne evaluerer arbeidsplassen på en rekke forskjellige parametere som for eksempel troverdighet, respekt og stolthet.

Med programmet inngår vi i et treårig forløp hvor det løpende utføres nye målinger. Dana Lim vil derfor bli evaluert over tid, og det sikrer at vi fortsetter med å utvikle oss og at våre medarbeidere fortsetter å være motiverte og fornøyde.

Jobb i Dana Lim

Skroll til toppen