Leaks contribute to unnecessarily high electricity bills

Not firing for the crows has never been more relevant. With electricity prices at record highs, there are several measures the craftsman can advise the customer on to avoid heat loss and optimize energy efficiency. But have you checked the joints? It is estimated that approx. 25% of the home’s energy consumption can be released through leaks.

Den billigste strømmen er den du ikke trenger å produsere. Unødvendig varmetap er derfor et viktig energitiltak som vil bidra til å redusere strømregningen for boligeiere. Ifølge vitensenteret Bolius anslås det at ca. 20-25 prosent av boligens energiforbruk slippes ut gjennom utettheter. Kravene til energieffektivitet har også blitt strengere (TEK17).

Kenneth Holm Andersen, utviklingssjef for lim- og fugeprodukter i Dana Lim, mener utettheter er et stort problem hos huseiere.

– Det er mange som ikke er klar over hvor viktig det er å ha tette hus og bygg. Energitap er en stor utfordring, og det har aldri vært mer aktuelt å gjøre noe med det enn nå. Utettheter i bygningskonstruksjonen skaper luftlekkasje der kald luft siger inn, og varm luft siger ut. Kilden til utettheter er som oftest rundt vinduer og dører, ved takbjelker og rørgjennomføringer, samt ved etasjeskiller. Varmetap gir et unødvendig høyt energiforbruk, og i disse tider kan det være snakk om mange penger for en husholdning.

The joints are exposed to movements

Utettheter finnes over alt, og er individuelt for hver bygningskonstruksjon. Andersen forteller at årsaken til utettheter skyldes som regel bevegelser i fugen.

– Eldre hus har større risiko for utettheter, men både nye og gamle hus blir utsatt for klimatiske påvirkninger som kan skape bevegelser i fugen. Klimatiske påvirkninger kan være temperaturendringer, sol, vær og vind, samt skjelvinger i området. Eksempelvis er fugene på sydsiden av et hus mer utsatt for bevegelser og slitasje på grunn av UV lyset fra sola, sammenlignet med nordsiden.

Andersen legger til at bevegelsene og slitasjen er typisk størst på utsiden av huset, og at mørke materialer skaper mer bevegelse enn lyse materialer fordi de vil bli varmere. Det er derfor stor sannsynlighet for at fugene mister tetthet over tid.

Check the joints at least once a year

For å minimere varmetapet og unngå utettheter, mener Andersen at de utvendige og innvendige fugene bør sjekkes minst én gang i året. Det er noe håndverkeren bør gjøre i forbindelse med en befaring eller et oppdrag hos kunden.

– Det finnes flere måter å finne ut av om fugene er tette eller ikke. Hvis det er hull og sprekker i fugene eller om den slipper på den ene siden, er det en indikasjon på at den ikke er tett. Ved å trykke forsiktig på fugen vil du kjenne om den sitter på sidene. Det er vanskeligere å sjekke de innvendige fugene fordi de kan ligge skjult bak paneler etc. En termografering og tetthetskontroll vil derfor kunne avdekke uønskede utettheter og hvor det lekker varme fra boligen.

Andersen fortsetter:

– Mindre reparasjoner kan boligeier gjøre selv ved å skjære vekk fugestrekningen som er ødelagt. Det er viktig å rense overflaten før det legges en ny fuge. Ved større utettheter anbefaler vi å kontakte noen profesjonelle.

It is important to invest in elastic sealant

I tillegg til å sjekke fugene jevnlig, legger Andersen vekt på at det er essensielt å investere i en fugemasse som forebygger utettheter fra start.

– Det er viktig å sikre at fugemassen tillater byggets naturlige bevegelser. Profesjonelle rådgivere og håndverkere vil vurdere hvilke produkter som egner seg til oppgaven. Dana Lim har et bredt spekter av fugeprodukter med høy isoleringsevne, som er designet for å ta bevegelser, forklarer Andresen, og legger til:

– Det er alltid en risiko for at fugen vil revne, men jo mer elastiske fugemasse er, desto større bevegelser kan fugen ta. Å investere i en fugemasse med høy elastisitet vil gi besparelser i lengden. For eksempel tilbyr vi en innendørs interiørfuge Danaseal Interior Hybrid 521 som danner en fleksibel fuge som kan ta opp temperatur- og fuktbetingende bevegelser.

Andersen mener håndverkere kommer langt med å få sjekket fugene til kunden jevnlig og ikke minst sørge for å tette nye hull som oppstår. Han avslutter:

– Hvis det har blitt fjernet noen rør eller ventilasjonskanaler i boligen, er det viktig at disse hullene lukkes igjen. Å sikre tettheten er noe av det enkleste og rimeligste du kan gjøre for kunden, som vil forbedre varmetapet og redusere energibruken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top