KAI HANSEN

Om våren i 1928 fikk Kai Leopold Hansen idéen til en revolusjonerende ny og sterk limtype. Med hjelp fra gode venner fikk han etablert en liten limproduksjon, og allerede året etter – i 1929 – var Dansk Limfabrik i Nørregade 56 i Køge en realitet. Navnet på oppfinnelse var Kai Hansen ikke i tvil om, for overalt var det fokus på dansk arbeid og danske produkter.

Dana Lim var født, og snart fulgte også den kjente gule tuben, som etter hvert ble en av Danmarks mest kjente varemerker. Nå er Dana Lim også kjent i resten av Skandinavia og Europa som førende produsent av lime, fuge- og sparkelmasser, som setter nye standarder for funksjonalitet, kvalitet og brukervennlighet.

ANNE MARGRETHE HINCHELI

Da Kai Hansen døde 30. oktober 1952 ble Dansk Limfabrik gitt videre til hans ungdomskjæreste Anne Margrethe Hincheli, som etterfølgende etablerte Kai Hansens Fond. Fonden har siden da vært eneeier av virksomheten som nå har skiftet navn til Dana Lim A/S.

Kai Hansen Fond står bak utdelingen av Dana Lim Prisen. Prisen er målrettet mot vitenskapelig forskning som fremmer det danske næringsliv eller samfunn. Den årlige prisutdelingen betraktes i forskningsmiljøet som en ettertraktet annerkjennelse, og prisen har siden den første utdelingen i 1955 vært utdelt til et stort antall forskjellige forskningsprosjekter. I tillegg til Dana Lim Prisen, utdeler Kai Hansen Fond hvert år et beløp til veldedighet.

DANA LIM PRISEN

2018 :

Lege og lektor på Københavns Universitet, David Woldbye mottok 460.000 kr. til forskning i ADHD-medisin. På bakgrunn av forskningen skal det på sikt gi bedre metoder for å skreddersy behandlingen av den enkelte pasient.

2017 :

Hjertelege Anders Dahl mottok 380.000 DKK til forskning av en dødelig hjertesykdom, nærmere forklart som en bakterieinfeksjon i hjerteklappene med høy dødelighet som følge. Denne sykdommen rammer især allerede syke og svekkede pasienter.

2016:

Bente Pakkenberg mottok 350.000 kr. til et forskningsprosjekt med fokus på den neglisjerte hjernesygdommen Multipel System Atrofi (MSA), som hvert år dreper mellom 250 og 300 dansker.

2014 :

Eier av Rosenkilde Gods Handicapridecenter, Helle Nissen, mottok 300.000,- kr. til oppførelsen av sanse-ridebane som kan hjelpe fysisk og psykisk handikappede.

2012 :

Niels Borregaard mottok 250.000,- kr. Professor, overlege på Rigshospitalet, Hæmatologisk klinikk. Spesiallege i blodsykdommer og forsker på blodets immunforsvar.

2011:

Kristian Kolind mottok 80.000,- kr. Tilskudd til studieopphold i USA. Forskning i en stamcelle, som kun ca. en håndfull mennesker i verden kan håndtere.

2008:

Docent Martin Etchells Vigild mottok 250.000,- kr. til finansiering av utstyr/instrumenter, så han kan teste nye forskningsideer og kan gi dyktige studenter mulighet for å lære i mindre prosjekter innenfor nanoporøse materialer.

2006:

Professor dr. techn. Jesper Mørk mottok 400.000,- kr. til forskning innenfor halvlederteknologi og optisk kommunikasjon som for eksempel brukes til stadig raskere datatransport på internettet.

2005:

Dennis Wowern Nielsen mottok kr. 400.000,- til forskning i omdannelse av svineajle til bl.a. lim.

2004:

Professor Jørgen Ahrent Jensen received NOK 400,000 for research in the medico-technical area.

2003:

Lektor ph.d. Paul Robert Hansen mottok 120.000,- til nytt utstyr i forbindelse med peptidforskning innenfor antibiotika.

2002:

Lektor ph.d. Georgios Kontogeorgis mottok 250.000,- til forskning i termodynamisk- og polymerblandinger.

2001:

Ph.d. Pieter Telleman mottok 250.000,- til forskning i biochips til rask og billig diagnostisering av sykdommer.

Skroll til toppen