DANA LIM PRISEN

2020 :

Kampen mot korona krever forskning fra øverste hylle, og årets Dana Lim-pris på 500.000 ble derfor delt ut et halvt år før tid til et koronaforskningsprosjekt ledet av overlege prof. Thomas Benfield fra Amager Hvidovre sykehus. Prosjektet omfatter utprøvinger med to ulike legemidler for å dempe sykdomsforløpet og forhindre sykehusinnleggelse hos de som er smittet med COVID-19 med risiko for å utvikle alvorlige sykdomsforløp.

2019 :

I år gikk prisen ikke bare til ett, men to ulike forskningsprosjekter. Førstepremien, som inkluderte et beløp på DKK 450 000, gikk til forskning på forebygging av blodpropp og hjerteflimmer etter hjerteoperasjoner av overlege Helena Domínguez og hennes forskningsprosjekt, LAACS-2.

Andrepremien hadde 200 000 DKK i medgift og gikk til en ph.d.-studie med fokus på hvordan man lettere og raskere kan utrede pasienter med stabile brystsmerter med Louise Hougesen Bjerking ved enden av bordet.

2018 :

Lege og lektor på Københavns Universitet, David Woldbye mottok 460.000 kr. til forskning i ADHD-medisin. På bakgrunn av forskningen skal det på sikt gi bedre metoder for å skreddersy behandlingen av den enkelte pasient.

2017 :

Hjertelege Anders Dahl mottok 380.000 DKK til forskning av en dødelig hjertesykdom, nærmere forklart som en bakterieinfeksjon i hjerteklappene med høy dødelighet som følge. Denne sykdommen rammer især allerede syke og svekkede pasienter.

2016:

Bente Pakkenberg mottok 350.000 kr. til et forskningsprosjekt med fokus på den neglisjerte hjernesygdommen Multipel System Atrofi (MSA), som hvert år dreper mellom 250 og 300 dansker.

2014 :

Eier av Rosenkilde Gods Handicapridecenter, Helle Nissen, mottok 300.000,- kr. til oppførelsen av sanse-ridebane som kan hjelpe fysisk og psykisk handikappede.

2012 :

Niels Borregaard mottok 250.000,- kr. Professor, overlege på Rigshospitalet, Hæmatologisk klinikk. Spesiallege i blodsykdommer og forsker på blodets immunforsvar.

2011:

Kristian Kolind mottok 80.000,- kr. Tilskudd til studieopphold i USA. Forskning i en stamcelle, som kun ca. en håndfull mennesker i verden kan håndtere.

2008:

Docent Martin Etchells Vigild mottok 250.000,- kr. til finansiering av utstyr/instrumenter, så han kan teste nye forskningsideer og kan gi dyktige studenter mulighet for å lære i mindre prosjekter innenfor nanoporøse materialer.

2006:

Professor dr. techn. Jesper Mørk mottok 400.000,- kr. til forskning innenfor halvlederteknologi og optisk kommunikasjon som for eksempel brukes til stadig raskere datatransport på internettet.

2005:

Dennis Wowern Nielsen mottok kr. 400.000,- til forskning i omdannelse av svineajle til bl.a. lim.

2004:

Professor Jørgen Ahrent Jensen received NOK 400,000 for research in the medico-technical area.

2003:

Lektor ph.d. Paul Robert Hansen mottok 120.000,- til nytt utstyr i forbindelse med peptidforskning innenfor antibiotika.

2002:

Lektor ph.d. Georgios Kontogeorgis mottok 250.000,- til forskning i termodynamisk- og polymerblandinger.

2001:

Ph.d. Pieter Telleman mottok 250.000,- til forskning i biochips til rask og billig diagnostisering av sykdommer.

Skroll til toppen