REACH

Dana Lim A/S er nedstrømsbruker i REACH sammenheng og har dermed ikke selv registreringsforpliktelser. Men vi er forpliktet til å sjekke at våre leverandører følger gjeldende lovverk, og at råvarer vi anvender i våre produkter er registrert i REACH der det er et krav.

Våre sikkerhetsdatablad utarbeides etter gjeldende EU regelverk ihht. REACH, CLP, BPR mm og vi følger den lovmessige utviklingen gjennom våre nasjonale og europeiske bransjeforeninger.

For mer informasjon om Dana Lims arbeid med REACH og CLP; se vedlagte PDF.

Generelle eller produktspesifikke opplysninger om REACH og CLP kan fås ved henvendelse til Miljøsjef Dorthe Christensen, tlf. +45 20410064 eller dc@danalim.dk.

Skroll til toppen