Informasjon om behandling av persondata hos Dana Lim A/S

Dana Lim A/S tar, som behandlingsansvarlig, beskyttelsen av personopplysningene dine alvorlig.

Når vi behandler personopplysningene dine, har vi har vedtatt denne personvernpolitikken for å informere om hvilke opplysninger vi samler inn om deg, og hva vi bruker dem til. Vi informerer også om rettsgrunnlaget for behandlingen vår av personopplysningene dine og om de rettighetene du har. Samtidig sikrer vi at persondataene dine behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deg er:
Dana Lim A/S.
Du finner opplysninger om hvordan du kontakter oss nederst i dette dokumentet.

Vi samler inn, behandler og oppbevarer persondataene dine for bestemte formål

Vi samler inn og bruker opplysninger om ditt navn, din adresse, telefonnr. og e-postadresse for bruk til følgende formål:

Oppfylle en kontrakt

Kundeforhold

Nyhetsbrev

Levere en bestemt vare eller tjeneste eller rådgivning til deg

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1 bokstav b

Vi bruker også navnet ditt og e-postadressen din for ellers å kunne komme i kontakt med deg.

I tillegg samler vi inn personopplysningene dine til bruk for interne markedsundersøkelser, markedsføring og statistikk. For mer informasjon om retningslinjene våre for informasjonskapsler, kan du klikke her.

Vi gir kun opplysningene dine videre i disse tilfellene

Personopplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Disse virksomhetene er databehandlere og behandler kun data etter vår instruks. Databehandlerne kan ikke bruke opplysningene til annet formål enn å oppfylle avtalen og er underlagt taushetsplikt. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Vi benytter ikke overføring til tredjeland.

I tillegg gir vi ikke opplysningene dine videre til tredjeparter, med mindre vi ved lov eller myndighetspålegg måtte bli forpliktet til dette, eller vi har avtalt det med deg.

Vi sletter persondataene dine når de ikke lenger er nødvendige

Vi sletter persondataene dine når de ikke lenger er nødvendige i forbindelse med det formålet som var årsaken til innsamlingen vår. I disse tilfellene vil det være når den inngåtte avtalen er avsluttet.

Dokumentasjons- og oppbevaringskrav etter bokføringsloven innebærer at vi må lagre opplysninger om økonomiske transaksjoner i minst 5 år.

Vi beskytter persondataene dine og har interne regler om informasjonssikkerhet

Vi har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet som inneholder instrukser og foranstaltninger som beskytter persondataene dine mot å gå tapt eller bli endret og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

Facebook (markedsføring)

Vi benytter Facebook Pixel til måling, optimalisering og målretting av kampanjer på Facebook. Du kan velge å ikke motta tilpasset markedsføring ved å endre dine annonseinnstillinger, når du er logget inn på din Facebook-konto

Dine rettigheter

Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg, herunder:

– Rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg

– Rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

– Rett til å be om å få slettet opplysninger om deg

– Rett til få behandlingen av personopplysningene dine begrenset i visse tilfeller.

– Rett til å gjøre innsigelser mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine i visse tilfeller.

– Rett til å sende en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende vår behandling av persondataene dine, eller ønsker du å benytte deg av en eller flere av rettighetene dine, kan du kontakte:

Dana Lim A/S

Adresse: Københavnsvej 220, 4600 Køge

CVR (org.nr.): 49294514

Telefonnr.: 56 64 00 75

E-post: persondata@danalim.dk

Nettside: www.danalim.dk

Skroll til toppen