A-merket

Fellesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer er en forening av produsenter, importører og forhandlere av hobbymaterialer i Danmark. De har utarbeidet en rekke krav til produktene, som rekker utover de lovmessige krav. Formålet er at de produkter som selges som hobbymaterialer, ikke unødig skal påvirke barn og unges helse og trivsel samt miljøet generelt.

A-merket betyr at produktet overholder de strenge sikkerhetskrav som Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer har stilt.

Skroll til toppen