BREEAM-NOR

BREEAM er en forkortelse af Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er opprinelig en britisk miljøsertifiseringsmodell for byggeprojekter. Modellen benyttes i dag i mere en 70 land. BREEAM-NOR er den norske tilpassningen av BREEAM og byggebransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon.

Formålet er å motivere til bæredygtig design og byggi gjennom hele byggefasen – fra projektering til overlevering av bygget.

For kjemiske byggprodukter som lim, sparkel, fugemasse og skum stilles krav om at utvalgte, problematiske stoffer ikke skal inngå og at det er foretatt en måling/analyse som dokumenterer at produktets emisjon til inneklimaet overholder
fastsatte grenser.

«BREEAM-NOR er et registrert varemerke eid av BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM-NOR-logo og symboler er BREs eiendom, og er gjengitt ved deres tillatelse.»

Skroll til toppen