M1

M1 står for lave emisjoner.

Klassifiseringen deler opp bygningsmaterialer i tre kategorier, hvorav M1 er den beste. M1-etiketten forteller, at produktet er blitt testet i et uavhengigt og upartisk laboratorium, og at det har oppfylt de angitte kriterier i en
alder av 4 uker.

M1 er et finsk inneklimasystem, som håndteres av Building Information Foundation RTS sr. Som på basis av test av bl.a. VOC-emisjonen gjør det mulig å sammenholde og vurdere forskjellige byggningsmaterialers påvirkning av inneklimaet
i et bygg.

Systemet har 3 emisjonsklasser for lav emisjonsprodukter, hvor M1 er den beste karakter av de tre.

M1
Skroll til toppen