Svanemerket

Nordens offisielle miljømerke.

Svanemerket er det offisielle miljømerke i Norden og blant verdens strengeste miljøsertifiseringer. Både fordi det stiller stenge absolutte krav, og fordi merket bygger på en livssyklusvurdering og et helhetsperspektiv. Nettopp helhetsperspektivet er fundamentet for Svanemerket – og det er det som skiller et offisielt miljømerke fra mange andre merker.

Målet med Svanemerket er å minske den samlede miljøbelastning fra produksjon og forbruk. Derfor ser Svanemerket på hele produktets reise og de miljøproblemer, som oppstår underveis – til gavn for mennesker, miljø, klima og jordens
ressurser.

Svanemerket står for:

– strenge miljøkrav – i alle relevante faser av produktets livssyklus

– Strenge krav til kjemikalier – til gavn for miljø og sunnhet

– Løpende innstramning av krav – for å skape bæredyktig utvikling

– Sertifisering og kontroll – for å skape tillit og trygghet

Skroll til toppen