EMICODE

EMICODE® er et tysk inneklimasystem, som på basis av test av bl.a. VOC-emisjonen gjør det mulig å sammenholde og vurdere forskjellige byggematerialers påvirkning av inneklimaet i et bygg.

Man kan på basis av en emisjonstestrapport utstedt av et akkrediteret laboratorium søke om lisens for å bruke EMICODE merket på et produkt hos GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte
e.V.

Systemet har 3 emisjonsklasser for lav emisjonsprodukter, hvor EC1 PLUS er den beste karakter av de tre.

Skroll til toppen